Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013


                       


       Giáng Sinh về, Trạch An – Trần Hữu Hội chúc bằng hữu  thân quý một  mùa Giáng Sinh yên bình , ấm áp. Một năm mới nhiều hạnh phúc.