Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Tập truyện "Hat mầm trót vay" Của Trach An-Trần Hữu Hội


                       
                                                          ( Cuối tháng X/ 2014)
                            
                               “…Mỗi con người tồn tại trong thế giới này, phải chăng là những hạt mầm, được định mệnh vay mượn từ hư vô, gieo ngẫu nhiên vào trần gian làm nên những số phận buồn đau, hạnh phúc…. Rồi  một sớm mai kia, bỏ lại sau lưng những hoan lạc, ưu phiền của cõi nhân sinh, trở về đâu đó trong vô cùng ? ”
                                                                   (Truyện ngắn: “Số Phận”)
                        
                      “…Mọi sự theo duyên mà đến, mọi sự theo duyên mà đi…”
                      “... Con ạ, Duyên- Nghiệp trùng trùng, chớ băn khoăn. Quá khứ thì đã qua…đừng vọng tưởng sinh phiền lụy. Con và vợ, con của con, chưa đủ duyên nên ly tán, khi đủ duyên ắt sẽ hợp.”
                                                                   (Truyện ngắn: “Duyên-Nghiệp”)

                          “…:Lạy Cha, con luôn tin vào lòng yêu thương và tha thứ nơi Cha là vô cùng, xin Cha thứ tha cho một linh hồn tội lỗi trong thân phận mong manh của con Người mà ngài đã tạo dựng. Amen!”
                                                                    (Truyện ngắn: “Sa ngã”)