Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Giới thiệu tập truyện ngắn :Số Mạng. Của Trạch An-Trần Hữu Hôi

    Giới Thiệu  Tuyển tập truyện ngắn: "Số Mạng"
    của Trạch An-Trần Hữu Hôi. NXB Giao Chỉ, Hoa Kỳ. 4/2017. phát hành Amazon.
Tháng 11, năm 2014. Trạch An Trần Hữu Hội đã ra mắt tập truyện " Hạt mầm trót vay" nxb Hôi nhà Văn. 
http://www.art2all.net/tho/trach-an/rms_hatmamtrotvay.htm
nxb Chương Văn xb lại tại Hoa Kỳ và phát hành trên Amazon 2015.
http://www.art2all.net/…/trach-an/hatmamtrotvay_chuongvan_a…
Đã được thân hữu và bạn đọc nhiệt tình đón nhận.
Tháng 4 năm nay 2017. Trạch An-Trần Hữu Hôi gởi đến cùng thân hữu và dộc giả tập truyện: "Số Mạng"
NXB Giao Chỉ. Hoa Kỳ, Phát hanh trên mạng phân phối toàn cầu Amazon.:
https://www.amazon.com/dp/1545540373/ref=sr_1_1?s=books...
Rất mong quý thân hữu và độc giả cũng sẽ nhiệt tình đón nhân " Số Mạng" như đã đón nhận " Hạt Mầm Trót Vay".
Xin các thân hữu mà TA-THH ( Hoi Tranhuu) gắn thẻ, giới thiệu dùm...
Thân Kinh cảm ơn Thân hữu và Độc giả khắp nơi.
* Uyên Nguyên giới thiệu một truyện ngắn trong tập“Số Mạng” của Trạch An-Trần Hữu Hội:( "Mẹ và những cuốn sách")
https://uyennguyen.net/2017/04/23/tran-huu-hoi-so-mang/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét